Tráfico

Comunicación previa acceso. Descargar aquí

 

Solicitude acceso ocasional. Descargar aquí

 

Solicitude tarxeta. Descargar aquí

 

ORDENANZA. Descargar aquí

 

 

 

 

 

AXUDA

¿Quén pode realizar o trámite?


A petición pode ser realizada por calquer persoa física, maior de idade e empadroada no concello.

¿Como levar a cabo o trámite se non dispón de certificado dixital de usuario?


  • Descargue os arquivos do procedemento.
  • Cúbraos de modo manual
  • Presénteos no rexistro do concello xunto coa documentación requerida.