Trámites para o Lixo

Solicitude de alta no servizo de recollida de lixo. Descargar aquí

 

Solicitud de baia no servizo de recollida de lixo. Descargar aquí

 

AXUDA

¿Quén pode realizar o trámite?


A petición pode ser realizada por calquer persoa física, maior de idade e empadroada no concello.

¿Como levar a cabo o trámite se non dispón de certificado dixital de usuario?


  • Descargue os arquivos do procedemento.
  • Cúbraos de modo manual
  • Presénteos no rexistro do concello xunto coa documentación requerida.