Trámites Urbanismo

Solicitude de documentación. Descargar aquí

 

Solicitude de calificación urbanística. Descargar aquí

 

Comunicación Previa Apertura Actividades. Descargar aquí

 

Comunicación Previa Obras Menores.  Descargar aquí

 

Modelo Solicitude Licencia Obras. 
Descargar aquí

 

Solicitude de baixa definitiva de actividade. Descargar aquí

 

 Solicitude licencia primeira utilización. Descargar aquí

 

Solicitude de presentación de documentación. Descargar aquí 

 

Desestimento de solicitude de licencia en trámite. Descargar aquí

 

 

 

 

 

 

 

AXUDA

¿Quén pode realizar o trámite?


A petición pode ser realizada por calquer persoa física, maior de idade e empadroada no concello.

¿Como levar a cabo o trámite se non dispón de certificado dixital de usuario?


  • Descargue os arquivos do procedemento.
  • Cúbraos de modo manual
  • Presénteos no rexistro do concello xunto coa documentación requerida.