Corporación

RELACIÓN DE PERSOAS CONCELLEIRAS ELECTAS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PADRÓN (A CORUÑA)
PARA O MANDATO 2015-2019.

1. DON ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUEIRA (PP)
2. DON JOSÉ RAMÓN PARDO ANDRADE (PP)
3. DON ANDRÉS SANMARCO SANTOS (PP)
4. DONA LORENA COUSO DOPAZO (PP)
5. DON FRANCISCO GARCÍA DIOS (PP)
6. DON ÁNGEL RODRÍGUEZ CONDE (PGD)
7. DON FRANCISCO JAVIER GUILLÁN IGLESIAS (PGD)
8. DON CAMILO FORJÁN SEOANE (PSdeG-PSOE)
9. DON ALBERTO PIÑEIRO OTERO (PSdeG-PSOE)
10. DONA TERESA REY PAZOS (Veciños de Padrón)
11. DON CESÁREO GONZÁLEZ PARDAL (AxP)
12. DON XOÁN ANDRÉ SANTALÓ RÍOS (BNG)
13. DON ELOY RODRÍGUEZ CARBIA (CIPa)