Novas

Sorteo Público para participar nos Campamento Deportivos 2015

Anuncio

Convocatoria procedemento selección provisión temporal posto de traballo de técnico/a de turismo do Concello de Padrón:

Anuncio de corrección de erros adxudicación Postos de Pascua 2015<

 Adxudicación parcelas Pascua 2015-16

Publicado 19.03.2015

 Publicado 18.03.2015.-

 Anuncio de apertura sobres "B" -oferta económica- postos da Pascua 2015

 

 

Publicado 13.03.2015

Requerimento de subsanación de documentación postos de Pascua 2015

APERTURA PRAZA LICITACION FESTAS DE PASCUA 2015 (PARCELAS SOBRANTES)

Publicado 18.02.2015

Datas de celebración Pascua 2015

Publicado 30.12.2014

Subvencións concedidas pola Deputacion provincial para persoal, investimento e actividades Deportivas 2014

 Publicado 10.12.2014

Anuncio Pleno Decembro