Novas

Lista provisioria de persoas admitidas e excluidas no proceso selectivo para provisión dunha praza de profesor/a de trompeta da Escola Municipal de Música.

Publicado 04.11.2013

   Proceso de selección posto de profesor (trompeta) da Escola Municipal de Música

Publicado 15.10.2013

 

ABERTO O PRAZO DA NOVA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS PARA FOMENTAR UNHA ACTIVIDADE OU INTERESE MUNICIPAL. ANO 2013.

 Data do sorteo das prazas para os campamentos da Deputación Provincial

 

 Publicado 21.05.2013

 

Listado de fontes públicas de auga potábel.

Publicado 17.09.2013

CORRECCION DE ERROS NA ADXUDICACION DOS POSTOS DA PASCUA 2013 

Publicado 15.03.2013

 

Anuncio adxudicación postos de Pascua 2013

Publicado 14.03.2013

 

Anuncio de licitadores admitidos e excluidos procedmento adxudicación postos de Pascua 2013, 2014, 2015 e 2016  e data de apertura do sobre coa oferta económica.

 

 

 REQUERIMENTO DOCUMENTACION PARA COMPLETAR LICITACION POSTOS DE PASCUA 2013