Novas

Residuos Aceptados e Limitacións no Punto Limpo

Descargar

 

Anuncio Convocatoria de Subvencións Fachadas, Cubertas, Rehabilitación Vivendas Ámbito Rural, Histórico e dos Camiños de Santiago

Anuncio Convocatoria de Subvencións Programa Apoio á Implantación do Informe de Avaliación dos Edificios

Anuncio Convocatoria de Subvencións Programa Rehabilitación Edificatoria

Anuncio de renuncia na adxudicación dunha parcela das Festas da Pascua do concello de Padrón para os anos 2017-2020

 

Corrección de errores na adxudicación dunha parcela das Festas da Pascua

 

ACEPTACION DE RENUNCIAS E ADXUDICACION AS SEGUINTES LICITADORES ADMITIDAS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO PARA A ADXUDICACION DAS AUTORIZACIONS PARA O USO DAS PARCELAS DAS FESTAS DA PASCUA 2017-2020

Padrón súmase ó movemento "Light Ip Up Blue"

 

Axudas Destinadas á Colaboración no Financiamento de Intervencións Arqueolóxicas