Portal de emprego

ANUNCIO PUNTUACIONS FINAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE DOUS OFICIAIS DE 2ª E DE DOUS PEONS

ANUNCIO PUNTUACIONS FINAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO TRACTORISTA E CATRO POSTOS DE PEONS

1 POSTO DE TRABALLO DE TRACTORISTA E 4 DE PEONS DE MEDIO AMBIENTE

2 POSTOS DE TRABALLO DE OFICIAL DE 2ª E DE 2 POSTOS DE TRABALLO DE PEONS

CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN TRANSITORIA CON PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DO POSTO DE TRABALLO 01.00.08 DENOMINADO T&

CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN TRANSITORIA CON PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DO POSTO DE TRABALLO 01.00.08 DENOMINADO T&