PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PERSOAL LIMPEZA DOS CENTROS ESCOLARES

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE
EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL DE PERSOAL PARA A LIMPEZA DOS CENTROS ESCOLARES E
DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PADRÓN MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN.
EXPEDIENTE: 14-2017-SPLT.

 

 

DESCARGAR BASES

 

SOLICITUDE

 

Publicado en Padrón o 23/08/2017