PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA
DE EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES DO CONCELLO DE
PADRÓN MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. EXPEDIENTE: 13-2017-SPLT.

 

DESCARGAR BASES

 

SOLICITUDE

 

Publicado en Padrón o 23/08/2017