PROCEDEMENTO SELECCIÓN DE AUXILIARES PARA O SERVIZO AXUDA NO FOGAR

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA
BOLSA DE EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL DE AUXILIARES PARA O SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR DO CONCELLO DE PADRÓN MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
EXPEDIENTE: 12-2017-SPLT.

 

DESCARGAR BASES

 

SOLICITUDE

 

Publicado en Padrón o 23/08/2017