BASES 2 POSTOS DE TRACTORISTA E 3 DE PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE TRACTORISTA E TRES (3) DE PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE DO CONCELLO DE PADRÓN, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO.

 

DESCARGAR AS BASES

ANEXO IA

ANEXO IB

ANEXO II

ANEXO III

 

Publicado en Padrón o 30/06/2017