PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO TEMPORAL DE PROFESOR OU PROFESORA DE PIANO PARA A ESCOLA DE MÚSICA DO CONCELLO DE PADRÓN, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

 

 

 

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

 

Publicado en Padrón o 21/12/2106