Aprobación Modelos de Declaracións de Bens Patrimoniais e ...

Aprobación Modelos de Declaracións de Bens Patrimoniais e Participación en Sociedades e de causas de posible incompatabilidade e Actividades Económicas

Descargar en pdf

Publicado en Padrón, 27.08.2015