Padrón 'adelanta' a súa historia 200 anos

11.05.2010 A historia da emblemática vila de Padrón se engrandece con 200 anos máis. Mentres que até o momento os escritos históricos e tratados académicos databan no límite entre os séculos XI e XII as primeiras referencias á actual capital municipal, un recente achado demostra que os primeiros nomes de Padrón remóntanse ao século IX. O departamento de Paleografía da Universidade de Santiago, a través do profesor Miguel R­omaní, trasladou ao Concello de Padrón a noticia do achado de novos documentos no Arquivo Histórico Nacional no que se alude a habitantes de Padrón a mediados da centuria do 800, así como a veciños de Lestrobe, en Dodro.

 

 

 

 

O contido dos escritos permitiu saber tamén que no século noveno o porto de Padrón xa monopolizaba o comercio de sal en Galicia. Así os documentos recollen que os monxes do mosteiro da Lanzada traían o sal a Padrón, que a comercializaba despois até outros mosteiros como Oseira.

A relevancia da actividade do porto de Padrón queda ademais patente nunha referencia a unha moeda de orixe francesa, que demostra así que existía tamén comercio de face ao exterior.

Tras a interpretación do contido da documentación, o profesor Miguel Romaní conseguiu ademais que o Arquivo Histórico Nacional edite unha reprodución facsimil do cinco documentos, para que poidan reflectirse nunha publicación.

Pola súa banda, desde o Concello de Padrón, o concelleiro de Cultura, Eloy Rodríguez, mostrou o seu desexo de que estes documentos pasen a engrosar o arquivo municipal, que atesoura xa outras xoias históricas como a carta de Privilexios da vila ou os documentos de cesión dos dereitos de salgadura. "A vontade de conservar lestes documentos enmárcase na labor municipal dá recuperación dá memoria documental, á marxe dá rehabilitación patrimonial, dunha vila que cada día amosa novas sorpresas", explica o edil. ataladrid@elcorreogallego.es