PROCEDEMENTO DE SELECCION PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE TECNICO DE XESTION DE SECRETARIA

 

 

PROCEDEMENTO DE SELECCION PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE TECNICO DE XESTION DE SECRETARIA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION PARA O CONCELLO DE PADRON

 

ANUNCIO E CONVOCATORIA

BASES APROBADAS

ANEXO I

ANEXO II

 

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS E DOCUMENTACIÓNPRESENTARÁNSE NO PRAZO DE VINTE (20) DÍAS NATURAIS DESDE O DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO.

Publicado en Padrón o 08/09/2017