Inspección de maquinaria agrícola, de obras e servizos.

O vindeiro mércores 29 de xullo no Campo da Festa de Iria achegarase a unidade de I.T.V para inspeccionar maquinaria agrícola, de obras ou servizos.
Interesados/as solicitar cita previa no 902 30 90 00
Padrón 16.06.15